Disclamer

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 • LuxeTentHuren.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om de site gratis te bezoeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op www.LuxeTentHuren.nl.
 • Alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kan afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
 • “Bezoeker” verwijst naar iedere bezoeker van de LuxeTentHuren.nl website, ongeacht of de bezoeker over persoonlijke gegevens beschikt.
 • Door gebruik te maken van LuxeTentHuren.nl aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en alle andere rechten en plichten die op de website staan ​​vermeld.

Product en Aanbiedingen

 • De informatie, teksten en afbeeldingen met betrekking tot alle producten of aanbiedingen met de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk overgenomen van de leverancier of affiliate verkopende partij.
  LuxeTentHuren.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.
  Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Garantie en Aansprakelijkheid

 • LuxeTentHuren.nl geeft geen garantie op artikelen die via een van de aangesloten websites zijn gekocht. De algemene voorwaarden van de relevante online winkel waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen die in deze online winkel worden gedaan. LuxeTentHuren.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten in de webwinkel. LuxeTentHuren.nl doet alleen zaken met gerenommeerde webwinkels.
 • LuxeTentHuren.nl is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan bezoekers of anderen. LuxeTentHuren.nl is niet verantwoordelijk voor enige hierdoor veroorzaakte bedrijfsschade, indirecte schade en gederfde winst of omzet.
 • De links op LuxeTentHuren.nl zijn alleen ter referentie en worden doorgaans door derden aangeleverd. LuxeTentHuren.nl is absoluut niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site waarnaar wordt verwezen of de inhoud die kan worden gebruikt. Natuurlijk zal LuxeTentHuren.nl haar best doen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie correct en actueel is. Als er een probleem is, kunt u dit melden via info LuxeTentHuren.nl.
 • Wees voorzichtig bij het kiezen van banners en andere advertenties op LuxeTentHuren.nl, maar LuxeTentHuren.nl is niet aansprakelijk voor de afbeeldingen, uitingen van de betreffende adverteerders.

Zie ook onze Privacy Policy